Khô mực loại 5 con / 500g

75,00

🍀🍀 khô mực loại 5 con / 500g. To bản , dày thịt, ngon ngọt: 75€/ kg