Cá chỉ vàng

32,00

  • Cá chỉ vàng: 17€/ 500g. 32€/ kg